Danh sách Phòng

Bạn có thể chọn các loại phòng theo phong cách mà bạn muốn. Mọi thông tin chi tiết đều thể hiện bên dưới.

Căn hộ Studio

800.000 - 1.000.000

Ở tối đa 3 người lớn

Căn hộ 1 phòng ngủ

1.500.000 - 1.800.000

Ở tối đa 4 người lớn + 1 trẻ em

Căn hộ 2 phòng ngủ

2.200.000 - 2.500.000

Ở tối đa 4 người lớn + 2 trẻ em

Căn hộ Dual Key

1.600.000 - 1.800.000

Ở tối đa 6 người lớn

Căn hộ The Sea S20911

4 người lớn
60 m2
1 phòng ngủ
View biển
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Sea S20807

4 người lớn - 2 trẻ em
74 m2
2 phòng ngủ
View biển
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Sea S11101

4 người lớn - 2 trẻ em
74 m2
2 phòng ngủ
View biển
Kiểm tra chi tiết
Căn hộ The Hill H412a04R

Căn hộ The Hill H412a04R

3 người lớn
30 m2
Studio
View nội khu
Kiểm tra chi tiết
Căn hộ The Hill H412a04L

Căn hộ The Hill H412a04L

3 người lớn
30 m2
Studio
View nội khu
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Hill H40501

2 người lớn - 1 trẻ em
35 m2
Studio
View biển
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Hill H31602

4 người lớn - 1 trẻ em
64 m2
1 phòng ngủ
View biển
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Hill H20909R

3 người lớn
30 m2
Studio
View biển
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Hill H20909L

3 người lớn
30 m2
Studio
View biển
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Hill H20909

6 người lớn
60 m2
Dual Key
View biển
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Hill H20510R

3 người lớn
30 m2
Studio
View biển
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Hill H20510L

3 người lớn
30 m2
Studio
View biển
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Hill H20510

6 người lớn
60 m2
Dual Key
View biển
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Hill H20509L

3 người lớn
30 m2
Studio
View nội khu
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Hill H20311R

3 người lớn
30 m2
Studio
View nội khu
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Hill H20311L

3 người lớn
30 m2
Studio
View nội khu
Kiểm tra chi tiết

Căn hộ The Hill H20311

6 người lớn
60 m2
Dual Key
View nội khu
Kiểm tra chi tiết

Dịch vụ hỗ trợ

Các căn hộ thuộc các block chung cư cao cấp The Hill, The Sea, The Sky nằm trong dự án Sun Grand City Hillside Residence Phú Quốc – Khu Địa Trung Hải. Các căn hộ cho thuê phần lớn đều có cửa sổ và ban công view biển.

RELAX Sunset Apartments có các dịch vụ hỗ trợ quý khách:

Gọi taxi đưa đón tận nơi

Cho thuê xe máy & ô tô tự lái

Đặt vé: máy bay, tàu, Grand World, Hòn Thơm

Đặt tour: 4 đảo, thuê tàu câu cá – mực

Đưa đón sân bay khách tự thanh toán chi phí

Căn hộ có thẻ từ khách tự ra vào tự do

Từ 3-7 ngày thay drap 1 lần (theo yêu cầu)

var zaloWidgetInterval;var tawkToInterval;var tawkToHideInterval;var skypeWidgetInterval;var lcpWidgetInterval;var closePopupTimeout;var lzWidgetInterval;var paldeskInterval;var arcuOptions;var hideCustomerChatInterval;var _arCuTimeOut=null;var arCuPromptClosed=false;var _arCuWelcomeTimeOut=null;var arCuMenuOpenedOnce=false;var arcItems=[];window.addEventListener('load',function(){jQuery('#arcontactus').remove();var $arcuWidget=jQuery('
',{id:'arcontactus'});jQuery('body').append($arcuWidget);arCuClosedCookie=arCuGetCookie('arcu-closed');jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.init',function(){jQuery('#arcontactus').addClass('arcuAnimated').addClass('flipInY');setTimeout(function(){jQuery('#arcontactus').removeClass('flipInY');},1000);if(jQuery.mask&&jQuery.mask.definitions){jQuery.mask.definitions['#']="[0-9]";} jQuery('#arcu-form-callback form').append(arCUVars._wpnonce);jQuery('#arcu-form-email form').append(arCUVars._wpnonce);jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.successSendFormData',function(event,data){});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.successSendFormData',function(event,data){});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.errorSendFormData',function(event,data){if(data.data&&data.data.message){alert(data.data.message);}});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.hideFrom',function(){clearTimeout(closePopupTimeout);});});jQuery('#arcontactus').on('arcontactus.closeMenu',function(){arCuCreateCookie('arcumenu-closed',1,1);});var arcItem={};arcItem.id='msg-item-11';arcItem.class='msg-item-comment-alt-lines-solid';arcItem.title="Booking";arcItem.subTitle="Đặt phòng theo mẫu";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='https://relaxsunset.com/booking/';arcItem.target='_self';arcItem.color='#FF0000';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-7';arcItem.class='msg-item-phone';arcItem.title="Hotline 1 ";arcItem.subTitle="0948 66 55 99";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='tel:0948665599';arcItem.color='#771E18';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-10';arcItem.class='msg-item-phone';arcItem.title="Hotline 2";arcItem.subTitle="0907 910 618";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='tel:0907910618';arcItem.color='#FF0F1B';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-12';arcItem.online=true;arcItem.class='msg-item-zalo';arcItem.title="Zalo tư vấn 1";arcItem.subTitle="0948 66 55 99 (Mai Bắc)";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='https://zalo.me/0948665599';arcItem.color='#0D59FF';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-13';arcItem.online=true;arcItem.class='msg-item-zalo';arcItem.title="Zalo tư vấn 2";arcItem.subTitle="0907 910 618 (Linh Kona)";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='https://zalo.me/0907910618';arcItem.color='#0D59FF';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-2';arcItem.class='msg-item-whatsapp';arcItem.title="Whatsapp";arcItem.subTitle="0907 910 618 (Linh Kona)";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='https://wa.me/0907910618';arcItem.color='#1EBEA5';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-1';arcItem.class='msg-item-facebook-messenger';arcItem.title="Messenger";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='https://m.me/relaxsunset';arcItem.color='#567AFF';arcItems.push(arcItem);var arcItem={};arcItem.id='msg-item-6';arcItem.class='msg-item-envelope';arcItem.title="Email";arcItem.subTitle="linhkona@gmail.com";arcItem.icon='';arcItem.includeIconToSlider=true;arcItem.href='mailto:linhkona@gmail.com';arcItem.color='#FF643A';arcItems.push(arcItem);arcuOptions={wordpressPluginVersion:'2.0.5',buttonIcon:'',layout:'default',drag:false,mode:'regular',buttonIconUrl:'https://relaxsunset.com/wp-content/plugins/ar-contactus/res/img/msg.svg',showMenuHeader:false,menuHeaderText:"How would you like to contact us?",menuSubheaderText:"",showHeaderCloseBtn:false,headerCloseBtnBgColor:'#008749',headerCloseBtnColor:'#ffffff',itemsIconType:'rounded',align:'right',reCaptcha:false,reCaptchaKey:'',countdown:0,theme:'#771E18',buttonText:"Liên hệ",buttonSize:'medium',buttonIconSize:24,menuSize:'large',phonePlaceholder:'',callbackSubmitText:'',errorMessage:'',callProcessText:'',callSuccessText:'',callbackFormText:'',iconsAnimationSpeed:600,iconsAnimationPause:2000,items:arcItems,ajaxUrl:'https://relaxsunset.com/wp-admin/admin-ajax.php',promptPosition:'top',popupAnimation:'fadeindown',style:'',itemsAnimation:'downtoup',forms:{callback:{id:'callback',header:{content:'Leave your phone number. We will call you back soon!',layout:'text',},icon:'',success:'Callback request sent! We will contact you soon.',error:'Error sending callback request! Please try again!',action:'https://relaxsunset.com/wp-admin/admin-ajax.php',buttons:[{name:'submit',label:'Submit',type:'submit',},],fields:{formId:{name:'formId',value:'callback',type:'hidden'},action:{name:'action',value:'arcontactus_request_callback',type:'hidden'},name:{name:'name',enabled:true,required:false,type:'text',label:'Your name',placeholder:'Enter your name',values:[],value:"",},phone:{name:'phone',enabled:true,required:true,type:'tel',label:'Your phone number',placeholder:'Enter your phone number',values:[],value:"",},gdpr:{name:'gdpr',enabled:true,required:true,type:'checkbox',label:'I accept GDPR rules',placeholder:'',values:[],value:"1",},}},email:{id:'email',header:{content:'Write a email to us!',layout:'text',},icon:'',success:'Email sent! We will contact you soon.',error:'Error sending email! Please try again!',action:'https://relaxsunset.com/wp-admin/admin-ajax.php',buttons:[{name:'submit',label:'Submit',type:'submit',},],fields:{formId:{name:'formId',value:'email',type:'hidden'},action:{name:'action',value:'arcontactus_request_email',type:'hidden'},name:{name:'name',enabled:true,required:false,type:'text',label:'Your name',placeholder:'Enter your name',values:[],value:"",},email:{name:'email',enabled:true,required:true,type:'email',label:'Your email',placeholder:'Enter your email',values:[],value:"",},message:{name:'message',enabled:true,required:true,type:'textarea',label:'Your message',placeholder:'Enter your message',values:[],value:"",},gdpr:{name:'gdpr',enabled:true,required:true,type:'checkbox',label:'I accept GDPR rules',placeholder:'',values:[],value:"1",},}},}};jQuery('#arcontactus').contactUs(arcuOptions);})